所在位置:首页 → 游戏资讯 → hallommig谐音歌词-hello歌曲谐音

hallommig谐音歌词-hello歌曲谐音

发布: 更新时间:2023-02-22 21:32:55

本文目录一览:

  • 1、hallommig歌曲原唱
  • 2、求hall om mig nu 这首歌词的中文翻译
  • 3、hallommig中国谁唱
  • 4、hallommig为什么这么火
  • 5、小冉爱钓鱼的背景音乐是什么
  • 6、hello hello中文谐音歌词

hallommig歌曲原唱

原唱Nanne ,hall om mig是瑞士的歌。

Håll Om Mig

歌手:Nanne Grönvall

作词:Nanne Grönvall

作曲:Nanne Grönvall

歌词:

Att vår värld behöver ha,Mera kärlek varje dag

我们的世界需要着,每天比前一日更多的爱

Det vet både jag och du,Låt oss börja här och nu

你也跟我一样清楚吧,所以让我们就从现在开始

Så håll om mig,Släpp inte taget om mig

所以请抱紧我,千万不要松开手

Är som förhäxad av dig,Och jag vill ha dig

我已迷恋上你无法自拔,没错我是如此渴望着你

Kom och håll om mig nu,Ja kom närmare ett slag

请到这里来现在就抱紧我,我也会去往你的身边

Hör du mina andetag?Blodet rusar vilt och hett

你可听得到我的呼吸?奔腾的狂野而炽热的血脉

Ja på många skilda sätt,Så kom och håll om mig

形式什么的已经不在乎,所以请抱紧我

Släpp inte taget om mig,Är som förhäxad av dig

千万不要松开手,我已迷恋上你无法自拔

Och jag vill ha dig,Kom och håll om mig nu

没错我是如此渴望着你,请到这里来现在就抱紧我

Pulsen slår, jag ser din blick,Åhh, jag är i ett hjälplöst skick

只是与你视线交汇心跳便会加速,啊我已经无药可医了

Jag kan bli räddad först om du,Ger mun-mot-mun-metoden nu

能够拯救我的只有你而已,现在就请这么做吧以接吻的魔法

Så håll om mig,Släpp inte taget om mig

所以请抱紧我,千万不要松开手

Är som förhäxad av dig,Och jag vill ha dig

我已迷恋上你无法自拔,没错我是如此渴望着你

Kom och håll om mig nu,Ja kom och håll om mig

请到这里来现在就抱紧我,没错到这里来现在就抱紧我

Släpp inte taget om mig,Är som förhäxad av dig

千万不要松开手,我已迷恋上你无法自拔

Och jag vill ha dig,Kom och håll om mig nu

没错我是如此渴望着你,请到这里来现在就抱紧我

求hall om mig nu 这首歌词的中文翻译

整首歌野性美十足,高亢而又有力。最适合用来配合快节奏的画面。非常喜欢。

中文歌词翻译:

Att v(a)r vaerld beh(o)ver ha我们的世界需要。

Mera kaerlek varje dag每天能有更多的爱。

Det vet b(a)de jag och du它让我和你都为之存在。

L(a)t oss b(o)rja haer och nu我们是在此刻开始的。

S(a) h(a)ll om mig所以我坚持着。

Slaepp inte taget om mig不要放开我。

Aer som f(o)rhaexad av dig我诱惑着你。

Och jag vill ha dig我想要你。

Kom och h(a)ll om mig nu拥抱我吧。

Ja kom naermare ett slag是的,从未有过的接近。

H(o)r du mina andetag? 感觉到了我的呼吸吗?

Blodet rusar vilt och hett好似全身血液都在沸腾。

Ja p(a) m(a)nga skilda saett对,是以往未曾有的方式。

S(a) kom och h(a)ll om mig所以,拥抱我吧。

Slaepp inte taget om mig不要放手。

Aer som f(o)rhaexad av dig诱惑你。

Och jag vill ha dig想要你。

Kom och h(a)ll om mig nu想你能抱我。

Pulsen sl(a)r, jag ser din blick你那明亮的双眸。

(A)hh, jag aer i ett hjaelpl(o)st skickOh,我很是彷徨。

Jag kan bli raeddad f(o)rst om du这是我仅有的记忆。

Ger mun--mot--mun--metoden nu要是我们能像接吻那样的。

S(a) h(a)ll om mig我不想放开你。

Slaepp inte taget om mig也请你不要放手。

Aer som f(o)rhaexad av dig诱惑着你。

Och jag vill ha dig我就要你。

Kom och h(a)ll om mig nu抱紧我别松手。

Ja kom och h(a)ll om mig我不放开,也不放弃你。

Slapp inte taget om mig也请你与我一样。

Aer som f(o)rhaexad av dig诱惑你。

Och jag vill ha dig想要你。

Kom och h(a)ll om mig nu要你紧紧地抱着我。

Aer f(o)rlorad och f(o)rf(o)rd诱惑着你也迷失了自己。

Jag aer skakad och ber(o)rd我感到震惊也渴望你的关注。

Hjaertat sl(a)r s(a) h(a)rt心跳就快停止了一样。

L(a)ta bli dig blir f(o)r sv(a)rt你是知道这些的。

Och jag tror du ser我越来越不能自己。

Att jag faller mer och mer快控制不住了,所以。

H(a)ll om mig抱我吧。

[Ja h(a)ll om mig]抱紧我。

[Slaepp inte taget] om mig不要放手。

Aer som f(o)rhaexad av dig诱惑着你。

Och jag vill ha dig渴望着你。

Kom och h(o)ll om mig nu想与你缠绵在一起。

Ja kom och h(o)ll om mig我不会放弃。

Slaepp inte taget om mig请你也别放弃我。

Aer som f(o)rhaexad av dig诱惑你。

Och jag vill ha dig就要你。

Kom och h(a)ll om mig nu想你抱我。

(Ooohh, ooohh) 哦,哦。

Wouh, kom och h(a)ll om mig拥抱我吧。

(Ooohh, ooohh) 哦,哦。

Slaepp inte taget om mig别松手。

Och jag vill ha dig我想要你。

Kom och h(a)ll om mig nu抱我吧。

英文歌词:

Hold Me Now

That our world needs

More love every day

Both you and I know that

So let's begin right now

So hold me

Don't let go of me

It's like I'm bewitched by you

And I want you

Come and hold me now

I come closer for a while

Can you hear my breath

My blood rushes wild and hot

In many different ways

So hold me

Don't let go of me

It's like I'm bewitched by you

And I want you

Come and hold me now

The heart beats, I see your glance

Ah, I am in a helpless state

I can be saved just by your

Kiss of life right here and now

Mwah!

So hold me

Don't let go of me

It's like I'm bewitched by you

And I want you

Come and hold me now

Yes, come and hold me

Don't let go of me

It's like I'm bewitched by you

And I want you

Come and hold me now

I am lost and bewitched

I am shaken and moved

My heart beats so hard

To not do it becomes so hard

And I think you see that I'm

Falling for you more and more

Hold me

Yes, hold me

Don't let go of me

It's like I'm bewitched by you

And I want you

Come and hold me now

So hold me

Don't let go of me

It's like I'm bewitched by you

And I want you

Come and hold me now

Oh, come and hold me

Don't let go me

And I want you

Come and hold me now

hallommig中国谁唱

hallommig中国是由歌手凌绮丽唱的,这首歌很不错,歌词优雅,歌曲婉转,抒发情感,意境描写也非常到位,令人回味无穷。

hallommig为什么这么火

旋律优美、歌词深入人心。

1、《hallommigh》是一首英文歌曲,于2018年发布,因为该歌曲的旋律优美,比较柔和,所以很火,收到许多人的喜欢。

2、《hallommigh》歌词的中文是抱紧我的意思,其歌词多讲述人们之间的感情,深入人心,人们会把自己代入。

小冉爱钓鱼的背景音乐是什么

hallommig。期背景音乐的歌手是天1宝宝苏可可。hallommig是由抖音歌手天1宝宝苏可可演唱的。其歌词为HallOmMigNANNEGRONWALLAttvarvarldbehoverhamerakarlekvarjedag。

hello hello中文谐音歌词

它达盘够你威落

烧烧米都那也给

思气库威NO

木西慢

库韩吗得

哈喽

哈喽

就库吗收喽都

奥赛卡机

阿那灯巧欧内给

挠也给

(ruai)阿都(tuai)能乖嘎

狂交思勒

木气库卡气

亲气慢

盘桥包一秒

thank

you,

thang

you

克(Kei)思库吗达嫩

收气卡嫩巧内气够一烧

古嘚(dei)要

hello,hello

克要乃呀巧萨要

哈角了那也

嘎巧西卡巧要

古嘚(dei)要

thank

you,

thank

you

挠也哈库西库那吗里

no

no

no

no

库买达令

库买够米角

爱了爱了

努哈那交巧米嘎

i

know,

i

know

克交欧高威嫩

一呀喽嘎

巧儿几都谋啦

台莫机哈能恰喽

黑喽苏苏威苏嘎

台某内吗偷

阿扑门萨一机慢

she

knows

she

knows

唉加台里恰嫩

红加马嫩乃一里

哈你呀

古嘚(dei)要

hello,hello

克要乃呀巧萨要

哈角了那也

嘎巧西卡巧要

古嘚(dei)要

thank

you,

thang

you

挠也哈库西库那吗里

no

no

no

no

库买达令

库买够米角

收西外吗嘚(dei)哇都

给某嘚(dei)萨西那内给

唉萨哈门

包门台勒巧劲库的巧

乃吗嫩挠巧那嫩

黑吗no

嘚(dei)喽

no哇哈嫩气巧内高呀

古嘚(dei)要

hello,hello

克要乃呀巧萨要

哈角了那也

嘎巧西卡巧要

古嘚(dei)要

thank

you,

thang

you

挠也哈库西库那吗里no

no

no

no

萨朗汗达

库米库达

库吗达令

歌汗达嘚(dei)要

买够达吗嫩

巧内要

文章排行